top of page

GRUNDSKOLEN

Vi tilbyder

Træning af undervisere i arbejdet med You are Global - The Program

Gratis adgang til de digitale kategorier i

You are Global - The Program 

Vejledning,

håndholdte forløb og Workshops

I Trust-Education arbejdes der for en global vision! 

At verdensborgerlig dannelse og uddannelse bliver en prioriteret del af alle børn og unges hverdag, gennem hele deres uddannelsesliv. 

Verdensborgeren er et menneske. der deler sig selv med verden, tager aktivt stilling, reflekterer over egne handlinger, udvikler og ser sig selv og andre som en værdifuld del af menneskeheden. 

Mange børn og unge melder sig ind i samfundet og tager aktivt stilling i nationale og globale anliggender, men endnu flere kæmper for sig selv.

Verdensborgeren er del af en samlet global identitet.

Hvorfor vælge os?

Gennem et fokus på dannelse og uddannelse, arbejder vi for, at børn og unge kan vokse op i en tillid til egne og andres muligheder.

Trust-Education ønsker at være en del af forandringen for alle børn og unge, uagtet, hvor de lever på kloden.

 

Trust-Education kan tilbyde at blive en aktiv del af Jeres undervisnings -og dannelsesfilosofi på skolen.

Vi er med Jer og arrangerer elev-workshops, særligt håndholdte undervisningsforløb med udgangspunkt i refleksionsmaterialet, You are Global - The Program. 

Vi tilbyder Jer nye perspektiver på verdensborgerlig dannelse og uddannelse i undervisningen, og hvordan I får verdensborgerskabet til at blive en synlig kompetence  på netop Jeres skole i fremtiden. 

Forløb og workshops til indskoling, mellemtrin og udskoling

Håndholdte forløb, der tager udgangspunkt i materialet, You are Global - The Program.

Workshop 1 - Fremtidens Skole

Særlige forløb, hvor indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem skolens lærere, ledelse og Trust-Education

Workshop 2 - Globalisering og sammenhængskraft​​

Et innovativt undervisningsforløb - Mennesket, der rejste alene

Foredrag

Identitet, dannelse og verdensborgerskab

Brobygning mellem tilliden til os selv og tilliden rettet mod verden omkring os

En dannelseshistorisk rejse gennem Verdensborgerbegrebet

VIL I VIDE MERE?

Kontakt os

bottom of page