top of page

HØJSKOLER

Vi tilbyder

Tænketanken, Livet som 

Verdensborger

Gratis adgang til de digitale kategorier i refleksionsmaterialet, 

You are Global - The Program

Workshoppen

Verdensborgerdage

I Trust-Education arbejdes der for en global vision! 

At verdensborgerlig dannelse -og uddannelse bliver en del af alle børn og unges hverdag gennem hele deres skole-og uddannelsesliv. 

Verdensborgeren er et menneske, der deler sig selv med verden, tager aktivt stilling, reflekterer over egne handlinger, udvikler og ser sig selv og andre som en værdifuld del af menneskeheden. 

Verdensborgeren er en del af løsningerne og tror på, at man som menneske kan medvirke, påvirke og bidrage til en verden, der kalder på global udvikling og positive forandringer for alle. 

Mange børn og unge melder sig ind i samfundet og tager aktivt stilling i nationale og globale anliggender, men endnu flere kæmper for sig selv.

Verdensborgeren er en del af en samlet global identitet.

Hvorfor vælge os? 

Trust-Education tilbyder Jer en rejse ind i Verdensborgerbegrebets historie og konkrete aktualitet. 

Gennem projektdage og workshops får I mulighed for at engagere Jer i aktuelle problemstillinger ud fra et verdensborgerligt perspektiv. Med udgangspunkt i Jer selv og i et tværfagligt samarbejde med andre elever på højskolen og Trust-Education, vil I komme tættere på historien bag og værdien af Verdensborgerbegrebet. 

Vi tilbyder Jer at blive medspillere i Tænketanken, hvor I er de aktive, men hvor den enkelte fortælling danner rammen. 

Vi tilbyder et perspektiv, hvor livsvilkårene tager afsæt i individet, men opleves i lyset af det globale menneske. 

Der er mulighed for særlige Verdensborgerforløb, hvor I som højskole byder ind med Jeres specifikke ønsker for indhold, ønske om udbytte og varighed. 

Workshops

You are Global - The Program

Verdensborgerdag 1

Undren - Perspektiver - Mangfoldighed

Verdensborgerdag 2

Udfordringer - Løsninger - Handlinger

Tænketanken

Verdensborgerskabets historiske udvikling set i en nutidig kontekst

Humanitas

Globalisering og Verdensborgerskab

Tro, Håb og Handling skaber Forvandling - En positiv fortælling om kvindeliv i flygtningelejre

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os

bottom of page