top of page

NGO'er

Vi tilbyder

TOT (Training of trainers) i refleksionsmaterialet,

You are Global - The Program

Gratis adgang til de digitale kategorier i materialet, 

You are Global - The Program

Internationale Workshops og forløb i udsatte børne- og ungdomsmiljøer

I Trust-Education arbejdes der for en global vision! 

At verdensborgerlig dannelse -og uddannelse bliver en del af alle børn og unges hverdag gennem hele deres skole-og uddannelsesliv. 

Verdensborgeren er et menneske, der deler sig selv med verden, tager aktivt stilling, reflekterer over egne handlinger, udvikler og ser sig selv og andre som en værdifuld del af menneskeheden. 

Verdensborgeren er en del af løsningerne og tror på, at man som menneske kan medvirke, påvirke og bidrage til en verden, der kalder på global udvikling og positive forandringer for alle. 

Mange børn og unge melder sig ind i samfundet og tager aktivt stilling til nationale og globale anliggender, men endnu flere kæmper for sig selv.

Verdensborgeren er en del af en samlet global identitet. 

Hvorfor vælge os? 

Trust-Education tilbyder dannelse -og uddannelse i verdensborgerskab som en del af kapacitetsopbygningen af lokalbefolkninger i kriseramte områder.  

 

Forståelsen for styreformer og enkeltindividets rolle i en stærkt globaliseret verden, er væsentlige elementer i genopbygningen af såvel lokale som nationale samfund.

Målgruppen er børn og unge, men konceptet kan ligeledes kontekstualiseres til et voksent publikum. 

 

Verdensborgerskabet er i overensstemmelse med FN's 17 Verdensmål og kan derfor ses som en del af en overordnet ambition.

Forud for ethvert forløb vil der være en dialog mellem Trust-Education og Jeres organisation. Dialogen skal afdække aspekter som; Tid til rådighed, Modtagere (beneficiaries), Slutmål, Evaluering og Opfølgning m.m.

 

Hvert uddannelsesforløb eller debatoplæg vil være tilpasset målgruppen.

Workshops & projektdage

Workshop i,  You are Global - The Program

Workshops i lokale børne -og ungdomsmiljøer

Særligt tilrettelagte håndholdte forløb for udsatte børn og unge

Debatoplæg

Verdensborgeren er mere end et dannelsesideal​​. Det er et globalt uddannelsespolitisk mål.

Verdensborgerbegrebets historiske udvikling

Dannelsen til Verdensborgerskab skaber mulighed for en ligestillling, der går på tværs af religion, kultur, køn og etnicitet. 

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os

bottom of page