top of page

UNGDOMSUDDANNELSER

Vi tilbyder

Workshops for de studerende. Dette er med udgangspunkt i 

You are Global - The Program

Gratis adgang til de digitale kategorier i materialet,

You are Global - The Program

Foredrag & projektforløb for de studerende inden for flere forskellige relevante emner

I Trust-Education arbejdes der for en global vision! 

At verdensborgerlig dannelse og uddannelse bliver en del af alle børn og unges hverdag gennem hele deres skole -og uddannelsesliv. 

Verdensborgeren er et menneske, der deler sig selv med verden, tager aktivt stilling, reflekterer over egne handlinger, udvikler og ser sig selv og andre som en værdifuld del af menneskeheden. 

Verdensborgeren er en del af løsningerne og tror på, at man som menneske kan medvirke, påvirke og bidrage til en verden, der kalder på global udvikling og positive forandringer for alle. 

Mange børn og unge melder sig ind i samfundet og tager aktivt stilling i nationale og globale anliggender, men endnu flere kæmper for sig selv.

Verdensborgeren er en del af en samlet global identitet.

Hvorfor vælge os?

Verdensborgertanken har været aktuel lige siden antikken og er derfor et kendt begreb. Dog har begrebet været under udvikling gennem årtusinder.

Spørgsmålet er, hvordan stiller dannelsen sig til verdensborgerskab i en global nutid og fremtid? 

Trust-Education samarbejder med ungdomsuddannelserne for at skabe et øget fokus på de faglige, menneskelige muligheder og resultater vi kan opnå, når identiteten udfolder sig i en global selvforståelse og i en tillid til verden omkring os.

Gennem projektforløb og workshops tilbyder Trust-Education at være en aktiv medspiller på Jeres ungdomsuddannelse.

Vi samarbejder med Jer i forhold til tema og målgruppe, så de studerende oplever glæde, nysgerrighed og sammenhængskraft gennem hele arbejdsprocessen.  

Projekterne er innovative, og de studerende arbejder med udgangspunkt i refleksionsmaterialet, You are Global - The Program. Her handler det om at tage aktivt stilling, reflektere over egne værdier sammen med andre studerende og deltage i visionære processer, hvor slutvisionen har til opgave at fremme, det gode liv, enten lokalt, nationalt eller globalt. 

Vi tilbyder oplæg, der lægger op til debat både for undervisere og studerende. 

Projektforløb for de studerende

Fremtidens Uddannelsesinstitution

You are Global - The Program

Verdensborgerskab

Det gode liv og Den frie vilje

Debatoplæg

Verdensborgeren og det nationale medborgerskab

Identitet, dannelse og verdensborgerskab

En dannelses-historisk rejse om Verdensborgerbegrebet.

Brobygning mellem tilliden til os selv og tilliden rettet mod verden omkring os

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os

bottom of page